Tag: Gawa Na Ang Bala Na Papatay Sa Iyo ending explained